Tarihçe

ATA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM TARİHÇESİ

Ata Koleji 1962 yılında Sayın Samet KUŞÇU başkanlığında Eski Devlet Hastanesi yokuşunda Ezelsoylar’a ait müstakil binada kurulmuştur. 1965 yılına kadar eğitim-öğretime burada devam etmiştir. 1965-1966 Eğitim-Öğretim yılında da şu anki binamızda eğitim-öğretime başlamıştır. 1970 yılında okul vakfa dönüştürülmüştür. Kollektif Şirketin ortakları vakfın mütevelli heyetini oluşturmuş, o günden beri de vakıf kurucuları veya mirasçıları arasından seçilen Vakıf Genel temsilcisi ve Yönetim Kurulu, okulun yönetimini üstlenmiştir..

Binamız 1900 yılında yapılmaya başlanmış, 1908 yılında kullanıma hazır hale gelmiştir. Binayı yaptıran kişi, “Kuzey Suriye Mebusu Rifat Bereket”tir.Binanın mimarisi, İstanbul’daki saraylar ve büyük konakların minyatür bir şekli halindedir.Plan ve Projeleri İstanbul’da yapılmıştır. Bütün dış balkonların modeli Osmanlı Saraylarının balkon tipinde ve taş oymadır. Rıfat Bereket 1908’de öldüğü zaman, bina varislerine kalmıştır.Bir söylentiye göre, Rıfat Bereket’e sağ iken bu konakta kalmak nasip olmamıştır.Hatta bununla ilgili bir türkü olduğu söylenir:

“Bir konak yaptırdım bir uçtan bir uca,
İçinde yatmadım üç gün üç gece.”

Bina üç katlı olup bodrum katı kemer çatmadır. Zemin kat(Giriş)iki büyük hol ile misafir odalarından ibarettir.Üst kat yatak odaları için tahsis edilmiştir. 1920 yılında müstakil, İskenderun Sancağı Maliyesi tarafından mirasçılarından satın alınarak TURİZM OTELİ haline getirilmiştir.1939 yılında Hatay Anavatan’a kavuşunca, bu bina aynı ad ile Antakya Belediyesi’ne devredilmiştir.Uzun müddet otel ve lokanta olarak işletilmiştir.1957 yılında bina büyük bir yangın geçirmiştir.Onarıldıktan sonra 1961 yılında Hatay Valisi Muammer Ürgen tarafından KIZ ÖĞRETMEN OKULU’na tahsis edilmiştir. Öğretmen okulu yeni binasına taşınınca bina 1965’te Antakya Ata Koleji kurucusu A.Samet Kuşçu tarafından Antakya Belediyesi’nden kiralanmıştır.Halen Antakya Ata Koleji ana binada bulunmakla beraber,bahçenin batı tarafında, nehre yakın kısmında ek bina inşa edilerek, bu binada da İlköğretim Bölümü eğitim-öğretimini sürdürmektedir. İlköğretim bölümümüz 1993-1994 Öğretim yılında 23 öğrenci,1 Öğretmen ve 1 Müdür ile şimdiki okul bahçemizde bulunan 2 derslikte öğretime başlamıştır. Daha sonra bu 2 derslik yıkılmış, okul bahçesi genişletilmiş ve derslikler ana binaya taşınmıştır.O zaman okulumuzun adı “Özel Ata Lisesi İlkokul Kısmı” idi. 1994-1995 Öğretim yılından itibaren kontenjan artırımı yapılarak her yıl bir sınıf olmak üzere kademeli bir şekilde sınıflar açılmıştır. 1996’da Yönetim Kurulumuz ve okul yöneticilerimizin büyük fedakarlıkları sonucu ek bina yapılmış ve eğitim-öğretime bu binada devam edilmiştir. 1997-1998 Öğretim yılında Ana Sınıfları izin alınarak açılmıştır. 1997 yılında okulumuzun adı “Özel Ata İlköğretim Okulu”olmuştur. 1998’de ise resmi adımız “Özel Antakya Ata İlköğretim Okulu”olarak değiştirilmiştir.

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır .