Amacımız ve Eğitim Programımız

Bire bir eğitim ve bire bir ilginin en iyi şekilde sağlandığı ‘’ Butik Okul’’  prensibiyle hizmet veren okulumuzda tam gün sınıflar ve sınıflar 20 kişiliktir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak, Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma tekniklerini öğretmek, Özgüveni yüksek, Bilgiye odaklı ve meraklı, sorgulama becerisi edinmiş, Farkında lığı yüksek bireyler olarak yetişirler.
1.2.ve 3.sınıflarda öğrencilerimizin akademik başarıları ders içi performansları esas alınarak değerlendirilir.
4.sınıfta öğrencilerimizin akademik başarıları yazılı sınavlar ve sınıf içi performansları esas alınarak değerlendirilir.

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır .