Ha Gayret Programı

—- Bu program, 12.sınıf öğrencilerinin sınava az bir süre kala depar atmaları gerekliliğinden hareketle, son iki aylarını planlı ve düzenli bir şekilde değerlendirmelerini amaçlamaktadır.
—- Program, öğrencilerin, daha fazla sayıda deneme sınavına girerek, konu tekrarları yapmalarına ve soru çözümleriyle eksiklerini gidermelerine imkân sağlayacak şekilde planlanmıştır.
—- Bu program iki bölümden oluşmaktadır.
- —Programın birinci bölümü 9.5.2022’de başladı, 3.6.2022’de son buldu. Bu süreçte 5’i TYT, 4’ü AYT olmak üzere 9 deneme sınavı uygulandı. Bu bölümde sınav saatleri dışında kalan gün ve saatlerde, her gruba 114 saat olmak üzere, haftalık ders programı çerçevesinde, kendi dersliklerinde müfredat kazanımlarını içeren genel tekrarlar ve eksik konuların giderilmesine yönelik bir program uygulandı.
- —“HA GAYRET” Programının ikinci bölümü ise 6.6.2022 tarihinde başlamış olup 16.6.2022 tarihinde sona erecektir. Bu süreç, “sabah bir önceki günün soru çözümü ve deneme sınavı, öğleden sonra soru çözümü” şeklinde yürütüldü. Bu bölümde 4’ü TYT, 5’i AYT olmak üzere 9 deneme sınavı uygulandı. Üniversite sınavları sabah yapılacağından, “HA GAYRET” Programının 2.bölümünde yer alan 9 sınavın tamamı sabah yapılacak şekilde planlandı. Sınav saatleri dışında ise, öğrenciler, Tracking gruplarına ve şubelerine bakılmaksızın, toplam 105 saat olarak planlanmış “Soru Çözüm Saati” uygulamasına, ihtiyaç ve taleplerine göre katılma imkânı buldu. Bu uygulama, bir program dâhilinde, belirlenmiş dersliklerde bulunan branş öğretmenleri tarafından yürütüldü.
—

 

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır .