Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK FAALİYETLERİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, bireyin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini fark etmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla yapılan sistemli, profesyonel yardım sürecidir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz, gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak izlenirler. Lise çağındaki gençlerin, ergenlik döneminden kaynaklanan sorunlarına yardımcı olur. Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi, öğrencilerin kendini tanıyan, kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunur. 

 

KARİYER BELİRLEME VE YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARI

15-18 yaş arası dönem öğrencilerde özel yeteneklerin ortaya çıktığı, bir mesleğe yönelme gereksiniminin duyulduğu dönemdir. Bu nedenle eğitsel ve kişisel rehberlik hizmetlerinin yanı sıra “Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin” önemi büyüktür. Lise sonunda gencin yüksek öğretime ya da hayata ve iş alanlarına doğru yönlendirilmesi için onun bu dönemde bireysel özellikleri, koşulları, kapasite ve sınırlılıkları açısından çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Sistemli ve yeterli tanıma ve tanıtma çalışmaları bu yıllarda önemini arttırır. Bu kapsamda Ata Koleji lise rehberlik çalışmaları 9. Sınıftan itibaren aşağıdaki etkinlikler çerçevesinde yürütülür:

- 9. Sınıf ve ara kayıt Uyum çalışmaları – Meslek, Kişilik  ve Çoklu Zekâ Envanterleri - Ders ve Meslek seçimine yönelik Bireysel Görüşmeler - Üniversite Tanıtım sunumları - Üniversite Tanıtım Gezileri - Test Tekniği ve zaman yönetimine yönelik bireysel ve grup çalışmaları - Sınav Kaygısına yönelik bireysel ve grup çalışmaları - YKS sınavlarına yönelik bireysel ve grup çalışmaları, başvurular. - Tercih Danışmanlığı Yatılı Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar Yatılı öğrencilerimizin uyum süreçlerini desteklemek amacı ile yıl içerisinde akademik ve sosyal becerileri ile ilgili takip çalışmaları yürütülmektedir.

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır .