Temel ve Uygulamalı Dersler

TEMEL DERSLER

*FEN VE TEKNOLOJİ

Fen ve teknoloji dersinde öğrencinin fen ve teknolojinin doğasını anlaması amaçlanır. Fen bilimleri olarak bilinen fizik, kimya ve biyoloji bilimleri arasındaki ilişkiyi anlayan öğrencinin bu ilişkiyi teknoloji ile bütünleştirmesi istenir.

 

*MATEMATİK

Okulumuzda matematik öğretiminin temel amacı; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği sevmelerini sağlamak, çocuklarımızın bilgi, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme yapabilme güçlerini geliştirmek, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini onlara kazandırabilmektir.

 

*TÜRKÇE

Okulumuzda Türkçe dersleri öğrencilerin okuma anlama becerilerini geliştirmeyi esas almaktadır. Bununla birlikte sınavlara yönelik dil bilgisi öğretimi de gerekli sınırlamalar çerçevesinde yapılmaktadır. Türkçe dersinin kazanımlarını pekiştirmek amacıyla okulumuzda konunun özelliğine göre hazırlanan ders içi etkinlikler, akıllı tahta destekli işlenişler, yazma çalışmaları, münazaralar ve geziler başta olmak üzere çeşitli teknikler kullanılmaktadır.

 

*SOSYAL BİLGİLER

Sosyal bilgiler dersinin amacı; öğrencinin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır.

 

*DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizdeki eğitim öğretim programımız, milli eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları doğrultusunda yürütülmektedir. Dersimizin amacı; evrensel, insani, ahlaki değerlerin, dinlerin insani ve ahlaki değerleriyle örtüştüğü bilincine aklın ve bilimin ışığında ulaşan nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır.

 

*İNGİLİZCE ve ALMANCA

Amacımız; öğrencileri küreselleşen dünyaya hazırlamak, onların hayata bakış açılarını geliştirmek ve yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini iyi düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, her birinin yabancı dilde bilgiyi hayata geçirebilen, paylaşan, kendine güvenen ve yorum gücü gelişmiş, iletişimi güçlü bireyler olmalarını hedefliyoruz.

UYGULAMALI DERSLER

*BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi programı öğrencilerin sportif beceri gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlamayı hedefler.  Koşular, atlamalar, atmalar, yürüme, sıçramalar,  yuvarlanma ve dayanmalı aşmalar, kaldırma ve taşımalar, tırmanmalar, asılma ve sallanmalar, denge alıştırmaları, top alıştırmaları,  Beden Eğitimi ve Spor Sağlık Bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.

 

*GÖRSEL SANATLAR

Öğrenciye geliştirme yetisi kazandırmak, yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen, çevresini  inceleyen araştıran, ayıklayan gözle bakmasını bilen duygu ve sezgilerini ifade eden, yorumlayan, olumlu ilişkiler kuran, işbirliğine dayalı  öğrenme tekniklerini geliştiren ilkelere, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirir.

 

*MÜZİK

Müzik eğitimindeki temel amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir. 

 

*TEKNOLOJİ VE TASARIM

Teknoloji ve Tasarım dersinde, estetik duyarlıklarını ve tasarım yeteneklerini geliştirmeleri için, gözlem, araştırma, sorgulama, sonuç çıkarma, yaratıcılık özelliklerini önem vererek ön planda tutar. Öğrenciye sanatsal duygu ve düşüncelerin kazandırılmasına, öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilmelerine fırsat verir. Grup çalışmaları ve ortak projeler yaparak, birlikte iş yapmanın ve paylaşmanın keyfini yaşarız.

 

*ROBOTİK KODLAMA

Kodlama ve Robotik eğitimi öğrencilerimize takım çalışması, proje bazlı düşünme, matematik, bilim, problem çözme ve daha pek çok alanda beceri kazandırmak.

Kendi hayal ettikleri robot figürlerini tasarlarken, elektronik dünyasının dili “kodlama yapmayı” öğrenecekler. Değişik eğlenceli oyunlarla ve materyallerle yapılan çalışmalar sonucunda çocukların mühendislik algıları oluşacak ve gelişecektir. Çocukların zeka gelişimine destek olacak bu eğitim aynı zamanda onların yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına da katkı sağlayacaktır.

 

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır .