Rehberlik

Okul Öncesi dönemde çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi çok önemlidir. Bu dönemde meydana gelen gelişimsel duraklamalar, yanlış davranışsal müdahaleler çocuklarda olumsuz etki yaratabilir. Rehberlik hizmetlerimiz bu bakış açısıyla çocukların gelişimini destekleyecek etkinlikler hazırlar. Ölçme ve değerlendirme öğretimin ve öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır; ayrıca İlk Yıllar Programının beş temel öğrenme unsuru aracılığıyla öğrencilerin dikkatli ve etkili bir şekilde yönlendirilmesi hedefinin merkezinde yer alır. • Gözlem kayıtları • Metropolitan çalışmaları • Gelişim Kontrol listeleri ve Standart Testler • Her dönemde bir kez olmak üzere Portfolyo Sunumları • Her dönemde bir kez öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen Gelişim Raporları • Her dönemde öğrencinin aldığı branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanarak hazırlanan (İngilizce, Beden Eğitimi, Müzik, vb.) gibi yöntemler yoluyla yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarından elde edilen bilgiler, öğrenci, öğretmen ve velilere bilgi vermek amacıyla düzenlenen, veli bilgilendirme toplantıları, bireysel veli – öğretmen görüşmeleri, öğrencilerin yönettiği portfolyo toplantılarıyla ailelerle paylaşılır.

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır .