Tracking Sistemi

—11. SINIFLAR
Grupların (Şubelerin) Oluşturulması
—- Öğrenciler ilgili gruplandırma döneminde yapılmış olan ve EPK tarafından gruplandırmaya esas olarak belirlenmiş olan deneme sınavlarında yaptıkları toplam net doğru cevap sayılarının aritmetik ortalamasına göre yukarıdan aşağıya doğru sıralanır.
- —Öğrenci sayısı 2’ye bölünerek sınıf grupları (şubeleri) oluşturulur. Bölünme sınırında bulunup, Aritmetik Net Ortalaması aynı olan öğrencilerin hangi grupta yer alacağına, grupta yer alacak öğrenci sayılarını göz önünde bulundurarak EPK karar verir.
- —Sınıfın toplam öğrenci sayısı 2’ye bölünemezse, bölünme sınırında yer alan öğrencinin puanı hangi gruba daha yakınsa, öğrenci o gruba dâhil edilir.
—- EPK tarafından gruplandırmaya esas olarak belirlenmiş olan Deneme Sınavları’ndan herhangi birine, geçerli ve kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrencinin o sınavdaki puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilir. Ancak sınava girmeyen öğrenci sayısının fazla olması durumunda,  gruplarda sayısal dengesizlik öngörüldüğü takdirde, grup öğrenci sayıları EPK tarafından belirlenir.
—- Her “Tracking Gruplandırma Dönemi” sonrasında öğrenci grupları yeniden belirlenir.
—
12. SINIFLAR
a) 1.YARIYIL: Öğrenciler ilgili gruplandırma döneminde yapılmış olan ve EPK tarafından gruplandırmaya esas olarak belirlenmiş olan deneme sınavlarında (Sadece TYT sınavları dikkate alınır.) yaptıkları toplam net doğru cevap sayılarının aritmetik ortalamasına göre yukarıdan aşağıya doğru sıralanır.
—b) 2.YARIYIL: Öğrencilerin, ilgili gruplandırma döneminde yapılmış olan ve EPK tarafından gruplandırmaya esas olarak belirlenmiş olan deneme sınavlarındaki (TYT ve AYT) toplam net ortalamaları aşağıdaki formüle göre hesaplanır. Öğrenciler nihai puanlarına göre yukarıdan aşağıya doğru sıralanır.
- —Nihai Puan= (((TYT Toplam Net Ortalaması x 0,40) + ((AYT Toplam Net Ortalaması) x 1,5) x 0,60)))
—- Öğrenci sayısı 2’ye bölünerek sınıf grupları (şubeleri) oluşturulur. Bölünme sınırında bulunup, Aritmetik Net Ortalaması veya Nihai Puanı aynı olan öğrencilerin hangi grupta yer alacağına, grupta yer alacak öğrenci sayılarını göz önünde bulundurarak EPK karar verir.
—- Sınıfın toplam öğrenci sayısı 2’ye bölünemezse, bölünme sınırında yer alan öğrencinin puanı hangi gruba daha yakınsa, öğrenci o gruba dâhil edilir.
- —EPK tarafından gruplandırmaya esas olarak belirlenmiş olan Deneme Sınavları’ndan herhangi birine, geçerli ve kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrencinin o sınavdaki puanı 0(sıfır) olarak kabul edilir. Ancak sınava girmeyen öğrenci sayısının fazla olması durumunda,  gruplarda sayısal dengesizlik öngörüldüğü takdirde, grup öğrenci sayıları EPK tarafından belirlenir.
- —Her “Tracking Gruplandırma Dönemi” sonrasında öğrenci grupları yeniden belirlenir.
—

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır .