Temel ve Uygulamalı Dersler

a-TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
Türkçe dil etkinliğinde  tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, dramatizasyon, öykü tamamlama,vb etkinlikler yer almaktadır.

b-İNGİLİZCE
İngilizce öğretim sistemimizin amacı; farklı yaş gruplarına uygun çeşitli oyun ve aktivitelerle öğrencilerin ilgilerini çekerek onlara dersi sevdirmek, temel dil becerilerini kazandırmak ve ikinci bir dilin varlığını benimsetmektir. Çocukların İngilizceyi ezbere değil, uygulamaya dayalı bir programla, hikâyeler, şarkılar, TV ve bilgisayar desteği ile severek, eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaktadır.

c-OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 4-6 yaş arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında el-göz koordinasyonunu destekleyen çalışmalar, parmak ve bilek kaslarının gelişimine yönelik çalışmalar, çizgi çalışmaları yapılmaktadır.

ç-FEN VE DOĞA, MATEMATİK ETKİNLİKLERİ
Okul öncesi yıllar çocukların bir bilim adamı gibi çevrelerini sürekli araştırdıkları, keşifler yaptıkları, doğal merak duygularının en yüksek olduğu ve buna bağlı olarak sürekli sorular sordukları yıllardır.
Matematik etkinlikleri olarak çocuklarla birlikte çeşitli nesnelerle serbest keşfetme, sıralama, gruplama, sayma, karşılaştırma, grafik oluşturma, sayıları algılama çalışmaları yapılır.
Fen etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, fen ve doğa, matematik konularına karşı ilgisini artırır ve bu yolla öğrenmeleri daha kalıcı olur.

d-YARATICI DRAMA
Yaratıcı drama,  iletişim becerilerini geliştirmek, çocuğun kendini özgürce ifade etmesine olanak tanımak, grup ortamında başkalarını tanıyan bireyin kendine ve başkalarına güven duymasını sağlamak, uyum gücünü arttırmak gibi, bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunan bir grup etkinliğidir.

e-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Beden eğitimi aktiviteleri ile çocuklarımız farklı spor dallarını erken yaşta tanıyıp, yeteneklerini keşfeder ve spor yapmaktan keyif alırlar.
Beden Eğitimi öğretmenimizin hedefleri ;
•Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirme ,
•iyi duruş alışkanlığı edinebilme ,
•Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrama, törenlere katılmaya istekli olma ,
•Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayabilme ,
•Yürüme, sekme ve sıçramalarla ilgili koordinasyonlarını geliştirebilme ,
•Beden dili ile taklit yeteneklerini geliştirmelerini sağlama ,
•Kendi vücutlarını tanıyabilme ,
•Kendi başına giyinip soyunabilme ,
•Kendine güven duygusunu kazandırabilme ,
•Kas kuvveti, esnekliği ve eklem hareketliliğini geliştirebilme imkânını sağlamaktadır.

f-MÜZİK
Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitimi bağlantı kurma, analiz, problem çözme (farklı çözüm yolları üretme), okuma-yazma becerisi, dikkati toplama, hafıza, yoğunlaşma (konsantrasyon), matematik ve bireysel yeteneklerin gelişmesine de yardımcı olur.
•İşitsel algı becerilerini artırmak.
•İşitsel belleği üst seviyelere taşıyabilmek.
•Sesin doğru ve düzgün biçimde kullanılmasını desteklemek
•Şarkı söyleme becerilerini geliştirmek
•Müzik ve ritim yoluyla öğrenmeyi eğlenceli bir sürece dönüştürmek.

ğ-ROBOTİK KODLAMA

Okul öncesi grubu çocuklarına özel hazırlanmış “Eğlenirken öğrenme” ilkesine göre hazırlanan oyun destekli Robotik Kodlama eğitimi ile çocuklar, sevimli robotları tasarlayacak, inşa edecek ve hareketlendirecek. Kendi hayal ettikleri robot figürlerini tasarlarken, elektronik dünyasının dili “kodlama yapmayı” öğrenecekler. Değişik eğlenceli oyunlarla ve materyallerle yapılan çalışmalar sonucunda çocukların mühendislik algıları oluşacak ve gelişecektir.

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır .