Arge Müdürlüğü

ARGE'nin Misyonu: Antakya Ata Koleji Eğitim Kurumları'ndaki yönetim ile eğitim-öğretim standartlarını sürekli olarak geliştirmek için yapılması gerekenleri araştırmak, üst yönetime bildirerek uygulanmasına rehberlik etmek; paydaşların (üst yönetim, genel müdür,okul müdürleri, öğretmenler) hem yönetim hem de eğitim ve öğretim süreci ile ilgili beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet üretmektir. Bu misyon doğrultusunda ARGE Birimi ayrıca özündeki planlama, stratejik yönetim, idareyi geliştirme, hizmetlerin niteliğini iyileştirme, kapasite geliştirme ve dolayısıyla kurumsal değişimi yakalama olan çalışmaları birleştirmektir. ARGE birimi kısaca şu çalışmaları yapar.

* Kurumda bir Süreç Yönetimi Modeli oluşturmak ve uygulanmasına rehberlik etmek

* Eğitim ve öğretimde uygulanan yenilik ve gelişmeleri takip etmek ve okullara kazandırmak.

* Okulların Eğitim ve öğretim programlarını geliştirmek,

* Okulların Performans Planlarını hazırlamak ve ilgililerle çalışarak güncelleştirmek.

* Stratejilerin birim, bölüm ve zümrelere yayılımını sağlamak

* Okulların niteliğine bağlı olarak özgün eğitim ve öğretim projeleri üretmek, uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarını izlemek.

* Öğretmenin sınıf yönetimi becerilerini geliştirecek uygulamalar planlamak, yürütülmesine rehberlik etmek ve raporlaştırmak

* Velilere yönelik çeşitli eğitim programları hazırlamak, yürütmek ve izlemek

* Veli, Öğrenci, Çalışan ve Toplum Memnuniyeti araştırmalarını hazırlamak, yürütmek ve raporlaştırmak

* Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışanların nitelik ve yetkinliklerini saptamak ve raporlaştırmak

* Okulların akademik hedeflerini belirleme çalışmalarına rehberlik etmek ve bunları gözden geçirmek

* Kurumsal gelişim planları hazırlamak, yürütülmesine rehberlik etmek ve sonuçlarını izlemek

* Kurumsal çalışmaları kamuoyuna taşıyarak basılı görsel materyaller hazırlamak.

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır .