İlkokula hazırlık

Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 4-6 yaş arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında el-göz koordinasyonunu destekleyen çalışmalar, parmak ve bilek kaslarının gelişimine yönelik çalışmalar, çizgi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yönergeye uyma, konsantrasyonu arttırma hedeflenmektedir. 5-6 yaş hazırlık gruplarında, bu çalışmaların yanı sıra harf tanıma çalışmaları, ses çalışmaları ve yazmaya yönelik çalışmalar yapılır.

İlkokula hazırlık sürecinde gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.

*Görsel Algı Çalışmaları
*İşitsel Algı Çalışmaları
*Dikkat ve Hafıza Çalışmaları
*Temel kavram çalışmaları
*Problem çözme ve tahmin çalışmaları
*Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları
*Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları
*Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları
*Sosyal-duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları
*Okuma-yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları
*Duyu eğitimi çalışmaları

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır .