Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik

Sınıf öğretmenlerimizle iş birliği içinde düzenlediğimiz etkinlik, seminer çalışmaları ile eğitsel rehberlik hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Sınıf öğretmenlerimizden aldığımız geri bildirimler ve gözlemlerimiz doğrultusunda öğrencilerimizi yakından tanımaya çalışıyoruz.

Veli - Okul - Rehberlik Servisi üçgeni şemasıyla velilerimizle daima iletişim içinde oluyoruz.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Bireysel öğrenme,

Yabancı dil eğitimi, 2. Yabancı dil

Etüt çalışmaları,

Bire-bir ve Grup çalışmaları,

Dönüt-düzeltme,

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Ders ve etkinliklere katılım gözlem formları, grup çalışmaları, akran değerlendirme çalışmalarının yanı sıra 

Kazanım izlemeler

Yazılı sınavlar

Konu tarama sınavları

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

Okulumuzda her öğrenci bir mentör öğretmen takip eder.

*Mentör öğretmen öğrencinin ders notlarından, arkadaşlık ilişkilerine; verimli ders çalışma yöntemlerinden, devamsızlığına kadar her şeyiyle yakından ilgilenir ve öğrencimiz hakkında bir dosya tutar.

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır .